Jak ubiegać się o odszkodowanie za poważne obrażenia ciała

Jeśli doznałeś urazu nie z własnej winy, skontaktuj się z naszymi prawnikami ds. Poważnych Obrażeń, aby uzyskać bezpłatną ocenę roszczenia.

W naszym zespole są osoby mówiące po polsku i chętnie porozmawiamy o tym, co się wydarzyło oraz, czy możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania, na które zasługujesz.

Roszczenie, które może być warte ponad 25 000 GBP, klasyfikuje się do postępowania wielotorowego typu Multi Track, co brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywistości jest proste i nieskomplikowane.

Jeśli więc zajmiemy się Twoim przypadkiem, przeprowadzimy Cię przez ten proces tak szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na odzyskaniu zdrowia i rehabilitacji, podczas gdy my skupimy się na szczegółach technicznych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną ocenę roszczenia, abyśmy mogli zapoznać się ze szczegółami sprawy oraz sprawdzić, jakie są Twoje szanse na wygranie. Możemy reprezentować Cię zgodnie z umową „No Win, No Fee” - zapytaj nas o szczegóły.

Zadzwoń do nas pod numer0330 313 0436

Jak oblicza się odszkodowanie?

Przyznanie odszkodowania za poważne obrażenia jest generalnie podzielone na dwie części.

Urazy

Ta część odszkodowania jest często najmniejszą częścią rekompensaty za poważne obrażenia i odzwierciedla urazy oraz niedogodności, których doznałeś. Ta kwota jest wyceniana poprzez odniesienie się do publikacji używanej przez sędziów i prawników, zwanej Judicial College Guidelines oraz również przez powoływanie się na wcześniejsze orzecznictwo sądowe.

Straty finansowe

Jest to zazwyczaj najwyższa część kwoty odszkodowania w przypadku roszczeń za poważne urazy. Kwota ta również zazwyczaj jest podzielona na dwie części, które obejmują:

Straty dotychczasowe - Za poniesione i opłacone straty, takie jak wkład własny na polisie ubezpieczeniowej, opłaty za recepty i fizjoterapię. Potrzebne nam będą dowody na poparcie tych strat w postaci pokwitowań, rachunków i odcinków wypłat.

Straty przyszłe -  obejmuje to wydatki, które prawdopodobnie poniesiesz w przyszłości, które bezpośrednio wynikają z wypadku. Musi to być poparte dowodami medycznymi pochodzącymi od ekspertów medycznych i potencjalnie innymi ekspertyzami. 

Zatem, na przykład, jeśli w wyniku wypadku ekspert medyczny stwierdzi, że nie będziesz w stanie wrócić do pracy, którą wykonywałeś przed odniesieniem obrażeń, lub jeśli możesz wrócić do pracy, ale tylko w ograniczonych godzinach, lub musisz zmienić swój zawód, wtedy Twoja pensja się zmieni i będziesz mógł ubiegać się o tę bieżącą stratę na przyszłość.

Proces Dochodzenia Roszczeń

Ogólnie rzecz biorąc, dochodzenie roszczeń z tytułu poważnych obrażeń obejmuje 3 główne etapy.

  1

  Odpowiedzialność - kto ponosi winę za Twój wypadek?

  Sprawdzamy, kto był odpowiedzialny za wypadek i wymagamy, aby przyznał się do odpowiedzialności. Jeśli strona pozwana przyznaje się do odpowiedzialności (winy), to ten etap można szybko zakończyć.

  Ale czasami zdarza się, że strona pozwana odmawia uznania swojej winy. Jeśli tak się stanie, poprosimy ich o ujawnienie dokumentów, na których oparli swoją odmowę, a my rozpatrzymy sprawę i doradzimy, jakie są Twoje szanse na wygranie jej. Jeśli nadal będziemy uważać, że istnieją rozsądne szanse na pomyślne zakończenie Twojej sprawy, przejdziemy do kroku 2.

  2

  Wycena roszczenia

  Przyglądamy się jakie obrażenia ciała poniosłeś i jaki mają one wpływ na resztę Twojego życia. Wynajmiemy ekspertów medycznych, aby Cię zbadali i przedstawili nam opinię na temat obrażeń i potrzebnego leczenia.

  Zbierzemy również od Ciebie szczegółowe informacje o wszelkich poniesionych stratach finansowych, a po uzyskaniu opinii od eksperta medycznego, obliczymy również wszelkie przyszłe straty, o których zwrot możesz się ubiegać. Korzystając z naszego doświadczenia i wiedzy oraz pracując w zespole z radcą adwokackim, oraz czołowymi ekspertami medycznymi, wycenimy Twoją sprawę i doradzimy Ci, jaka jest najbardziej prawdopodobna kwota ugody.

  Jeśli potrzebujesz, zapewnimy tłumacza mówiącego po polsku, który pójdzie z Tobą na wizyty lekarskie.

  W międzyczasie możemy poprosić o zaliczkę dla Ciebie, która pomoże opłacić zalecane leczenie oraz zrekompensuje wszelkie poniesione przez Ciebie straty finansowe, takie jak utrata zarobków, aby śmiał na bieżące wydatki.

  3

  Negocjacje

  Kiedy będziemy już w stanie wycenić sprawę oraz będziemy mieć dowody na poparcie wszystkich szkód, będziemy musieli uzyskać zgodę firmy ubezpieczeniowej osoby lub firmy odpowiedzialnej za Twoje obrażenia, aby wypłaciła Ci odszkodowanie. Nazywa się to likwidacją szkody po ang. settlement.

  Istnieje tutaj wiele opcji. Możemy w Twoim imieniu i za Twoją zgodą złożyć ofertę stronie pozwanej. Czasami strona pozwana pierwsza składa ofertę, a czasami zapraszamy ich na spotkanie ugodowe.

  Zawsze staramy się prowadzić likwidację szkody w jak najmniej stresujący sposób, spotykając się pozasądowo z ubezpieczycielami i reprezentującymi ich prawnikami.

  Czasami, jeśli strona pozwana w dalszym ciągu będzie odrzucała winę za Twój wypadek lub nie zgodzi się na ugodę w rozsądnej kwocie, konieczne będzie przejście do czwartego etapu - sporu sądowego.  Będziemy wtedy wszczynali postępowanie sądowe w Twoim imieniu. Wielu pozwanych godzi się na ugodę później, po wszczęciu postępowania, dlatego też większość spraw nie trafia na salę sądową. Czasami konieczne jest doprowadzenie w sprawie do procesu sądowego, ale dzieje się tak w rzadkich przypadkach.

  Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za poważne obrażenia, które nie powstały z Twojej winy, skontaktuj się z naszymi prawnikami ds. Poważnych Obrażeń, aby uzyskać bezpłatną ocenę roszczenia, a my z przyjemnością omówimy Twoją sytuację.

Oto prosty sposób na skontaktowanie się z nami

Fill in the form below to get in touch with one of our dedicated team members, or call our team today on: 0330 313 0436

Dane te będą wykorzystywane przez Simpson Millar wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności do przetwarzania danych i do żadnych innych celów