W jaki sposób oblicza się wysokość odszkodowania za wypadek drogowy?

Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie za wypadek drogowy, to odszkodowanie zostanie podzielone na dwie części: ogólne odszkodowanie i specjalne odszkodowanie.

Odszkodowanie ogólne będzie odzwierciedlać powagę odniesionych obrażeń, natomiast odszkodowanie majątkowe pokryje wszelkie straty finansowe wynikające z urazu, takie jak utrata zarobków i całą opiekę medyczną, leczenie lub rehabilitację, której możesz potrzebować.

Jeśli brałeś udział w wypadku drogowym, który nie wydarzył się z Twojej winy i chcesz ubiegać się o odszkodowanie, skontaktuj się z naszym naszymi specjalistami ds. wypadków drogowych.

Oferujemy bezpłatną ocenę sprawy. Omówimy z Tobą wszystkie szczegóły roszczenia i w jaki sposób możemy pomóc. W naszym zespole mamy osoby biegle mówiące po polsku, więc nie musisz się martwić o żadne bariery językowe, kiedy się z nami skontaktujesz. Możemy również zaproponować Ci reprezentację prawną na podstawie umowy No Win, No Fee, czyli umowa "nie ma wygranej, nie ma opłat"; znana również jako umowa honorarium warunkowego (ang. conditional fee agreement - CFA), - zapytaj nas o szczegóły.

Zadzwoń do nas pod numer0330 313 0436

Odszkodowanie Ogólne

Jest to zadośćuczynienie finansowe odzwierciedlające ból, cierpienie i utratę sprawności, jakich doznałeś w wyniku wypadku drogowego.

Jednym z decydujących materiałów dowodowych, których używamy, aby udowodnić obrażenia ciała i krzewdę, jest raport medyczny przygotowany przez wykwalifikowanego i niezależnego eksperta medycznego. Powinien on dokumentować:

  • Uszkodzenia ciała spowodowane przez wypadek
  • Opinię eksperta na temat czasu powrotu do zdrowia po urazach
  • Opinię eksperta na temat tego, jakiego leczenia możesz potrzebować

Czasami ekspert medyczny nie może od razu wydać swojej opinii, ponieważ może zalecać dalsze badania, takie jak prześwietlenie.

Konieczne może być również spotkanie z więcej niż jednym ekspertem, w zależności od wielkości obrażeń. Możemy zorganizować dla Ciebie te spotkania.

Po zebraniu wszystkich dowodów medycznych możemy zacząć wyceniać, o jaką kwotę odszkodowania za odniesione urazy powinieneś się ubiegać.

Zadośćuczynienie zostanie oparte na wytycznych opracowanych przez Radę Sądownictwa (ang. Judicial Council), która wyznacza przedziały pieniężne dla wszystkich rodzajów obrażeń fizycznych i psychiatrycznych.

Są to widełki, na których pełnomonicy powołują się podczas wyliczenia wysokości odszkodowania, a także możemy przeglądać poprzednie sprawy, które zostały już zakończone, a są podobne do Twojej.

Odszkodowanie Specjalne

Będzie ono odzwierciedlać wpływ finansowy, jaki obrażenia cielesne miały na Twoje życie . Mogą to być na przykład: 

  • Niezdolność do pracy lub długoterminowa nieobecność w pracy
  • Konieczność polegania na dodatkowej pomocy w domu i opiece osób trzecich z powodu odniesionych obrażeń
  • Opłaty związane z podróżowaniem na wizyty lekarskie lub na pokrycie kosztów recept
  • Koszta sprzętów ułatwiających poruszanie się oraz potrzebne adaptacje w Twoim domu

Zbierzemy dowody, abyśmy mogli ustalić, jakiej kwoty należy zażądać, aby zadośćuczyniono Ci za utracone straty. Będą to dowody takie jak odcinki wypłat potwierdzające obniżenie wynagrodzenia, rachunki za prywatne leczenie i zwolnienia chorobowe potwierdzające, że nie jesteś w stanie pracować.

Możemy również ubiegać się o odszkodowanie za przyszłe straty, jeśli wygląda na to, że nadal będziesz ponosić straty i wydatki z powodu obrażeń.

Na przykład, mogłeś doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, który będzie wymagał długotrwałego leczenia lub nie będziesz w stanie powrócić do pracy w takim samym wymiarze godzin, jak przed wypadkiem.

Jeśli doznałeś obrażeń nie z własnej winy, słusznym będzie, gdy otrzymasz pomoc, której potrzebujesz, i która będzie odzwierciedlała powagę urazów, wpływ, jaki wywarły na Twoje codzienne życie oraz jak długo potrwa powrót do stanu sprzed wypadku.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami ds. wypadków drogowych, aby uzyskać bezpłatną ocenę sprawy, a my z przyjemnością porozmawiamy o Twojej sytuacji oraz o tym, jak możemy Ci pomóc.

Oto prosty sposób na skontaktowanie się z nami

Fill in the form below to get in touch with one of our dedicated team members, or call our team today on: 0330 313 0436

Dane te będą wykorzystywane przez Simpson Millar wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności do przetwarzania danych i do żadnych innych celów